Een bijzondere, eigentijdse, uitstraling

GEMAAL P01 RIDDERKERK

Yellow-Separator-Image-Large
Met het eind 2015 gerealiseerde nieuwe hoofdrioolgemaal is de gemeente Ridderkerk een heuse blikvanger rijker. Gemaal P01 met haar markante en futuristisch vormgegeven nieuwbouw heeft als doel eventueel toekomstige rioleringsproblemen, zoals stank- en wateroverlast, te voorkomen. Een zeer gevarieerde opdracht waarbij een nauwe samenwerking met de architect van groot belang was.

In nauwe samenwerking met Van der Ven, Gemeente Ridderkerk en Kwakernaak is dit gemaal met haar bijzondere verschijningsvorm gerealiseerd. Onze verantwoordelijkheid betrof het realiseren van de pompen- en vuilwaterkelder en het bouwen van het hoofdgebouw met toegangsbrug inclusief de benodigde installaties. Bijzonder voor ons aan deze opdracht was onze verantwoordelijkheid voor de detail-/uitvoeringsengineering van de bovenbouw. Bouwkundig een grote uitdaging vanwege de bijzondere vorm van de bovenbouw waardoor geen enkele component hetzelfde was. Aan ons om deze puzzel te leggen.

Projectdetails

Project: Rioolgemaal P01 Ridderkerk
Opdrachtgever: Aannemingsbedrijf G. van der Ven B.V.
Hoofdopdrachtgever: Gemeente Ridderkerk
Architectuur: Verstoep, Schoonhoven
Ontwerp: Brak en Eijlers, Gouda
Projectlocatie: Poesiatstraat Ridderkerk 
Uitvoeringsperiode:
 2015

Contractvorm:  Werkomschrijving/UAV-GC

HET PROJECT

Nationale staalprijs

In 2016 was het gemaal één van de twaalf genomineerden voor de Nationale Staalprijs in de categorie Industriebouw. De constructie, een gekantelde volume, bestaat uit een dubbele staalconstructie. Een rechte kubus waartegen de thermische en waterdichte schil is aangebracht en een tweede op consoles aangebracht gekantelde kubus waartegen de weervast stalen gevelbekleding is aangebracht.

Om een constant en rustig gevelbeeld te krijgen zijn alle panelen zonder zichtbare bevestigingen opgehangen met beddenhaken. De hoeken zijn in verstek uitgevoerd en de dakrand is uitgevoerd als een doorgaand paneel.

Unieke componenten

De staalconstructie is tweeledig. De onderdelen van de binnenconstructie zijn horizontaal en verticaal geplaatst. De onderdelen van de buitenconstructie zijn onder een hoek van 2 graden geplaatst. Door deze verdraaiing hebben alle onderdelen verschillende afmetingen van een millimeters tot enkele centimeters en zijn ze uniek in de constructie. Tijdens het plaatsen van de constructie hebben wij daarom gebruik gemaakt van een draaiboek waarin alle onderdelen een unieke code hebben. Zodoende konden we alle onderdelen juist monteren.

Doorlooptijd bewaakt

Het gemaal beslaat een oppervlakte van 105 vierkantenmeter en heeft een hoogte van 6 meter onder de grond. Hierbij is gewerkt in een compacte bouwkuip. Hierbij is het bijzondere aan het project de noodzaak tot gegarandeerde waterdichtheid van het beton en kozijnen. Het gemaal is namelijk gebouwd in een vijver. Daarbij is de kans aanwezig dat het waterpeil dusdanig hoog stijgt dat zelfs de ramen als waterkering moeten dienen. Het gemaal is daardoor bestand tegen wisselende waterpeilen.

Het totale project is binnen de gestelde contractmijlpalen en naar tevredenheid van Van der Ven én gemeente Ridderkerk uitgevoerd. Daarbij hebben wij ook diverse aanvullende werkzaamheden voor Kwakernaak uitgevoerd zoals het instorten van de muurdoorvoeren en opstorten van pompblokken.

HET RESULTAAT

SOORTGELIJKE OPDRACHTEN