Van 3D naar uitvoering

Onze bouwprojecten vragen vaak om maatwerk als het gaat om tijdelijke ondersteuningsconstructies en #bekistingen. Door engineering in 3D met #Revit, overzien we ons werk. Het maakt de kritische knooppunten inzichtelijk die we al in beeld hebben voordat het werk start.

Theorie versus praktijk

Ook voor de bouw van het Van der Valk Hotel in Lelystad doen we dit. Hier bouwen we #ondersteuningen tot 8 meter hoogte, met verschillende over- en uitkragingen, balkondersteuningen en tijdelijke randtafels. Benieuwd hoe dat eruit ziet? Wil je een impressie: van theorie naar de praktijk? Klik dan hier: