ISO 9001 en VCA**: certificering fase 1 voltooid

ISO 9001 en VCA**: certificering fase 1 voltooid

De eerste fase voor onze ISO 9001 en VCA** certificering is afgerond! Begin april doorliep onze KAM-functionaris, Louis de Vos, de eerste audit-dag.
Door de omstandigheden rondom corona ging dit net iets anders dan gepland. Dat vergde even wat aanpassingsvermogen en creativiteit. Via de digitale kanalen konden we de eerste fase gelukkig toch op afstand afronden. Klaar voor fase 2!